Lồng Sắt Trung GS-EC3 đứng

Lượng chứa KG : 1000kg.
Mặt lưới : 50*100mm.

Chất liệu: Thép chống rỉ
Kích thước :1000*800*840 mm.

• Kết cấu sản phẩm kiên cố, sử dụng nguyên liệu thép cường độ, phần dưới tăng cường thêm sắt chữ U, thêm vào kệ chân kiên cố, lúc làm việc càng an toàn, nhanh chóng trở thành sản phẩm được mọi người tin dùng.